Sách Gieo

Khi cảm hứng rực rỡ trộn hòa với thực tế chân chất
Khi những người mơ hợp nhất cùng tâm sức tạo dựng
Khi câu chuyện hành trình đồng thời là niềm tin được xác tín
Khi mọi hân hoan trên trang viết cũng là những tử tế lấp lánh giữa đời
Toa Tàu mang Sách Gieo đến bạn.

Sach gieo
Giá bìa: 180,000 VND
Kích thước 18x24cm, 146 trang màu.
1000 bản đầu tiên in trên giấy mỹ thuật cao cấp.
Sách Gieo dự kiến in xong và sẵn sàng để chuyển đến tay bạn vào 1/7/2018.